mokėjimo sistema

mokėjimo sistema
mokėjimo sistema statusas Aprobuotas sritis finansų rinka apibrėžtis Lėšų pervedimo sistema, kuri tvarkoma pagal bendras tos sistemos taisykles ir kuriai nustatyta standartizuota mokėjimo operacijų apdorojimo, tarpuskaitos ir (arba) atsiskaitymų tvarka. atitikmenys: angl. payment system vok. Zahlungssystem šaltinis Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2009, Nr. 153-6888)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • mokėjimo sistema — statusas Aprobuotas sritis kredito ir finansų įstaigos apibrėžtis Trijų arba daugiau mokėjimo sistemos dalyvių, neskaitant sistemos operatoriaus, atsiskaitymų tarpininko, pagrindinės sutarties šalies, tarpuskaitos namų arba netiesioginio sistemos …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • mokėjimo arba vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos dalyvis — statusas Aprobuotas sritis kredito ir finansų įstaigos apibrėžtis Įstaiga, pagrindinė sutarties šalis, atsiskaitymų tarpininkas, tarpuskaitos namai, mokėjimo arba vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos operatorius. Mokėjimo arba vertybinių… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • mokėjimo arba vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos operatorius — statusas Aprobuotas sritis kredito ir finansų įstaigos apibrėžtis Vienas ar keli juridiniai asmenys, atsakingi už mokėjimo arba vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos veiklą. Mokėjimo arba vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos operatorius… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • sąveikaujančios mokėjimo arba vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos — statusas Aprobuotas sritis kredito ir finansų įstaigos apibrėžtis Dvi ar daugiau mokėjimo arba vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų, kurių operatoriai vienas su kitu yra sudarę susitarimą dėl pervedimo arba mokėjimo nurodymų tarp tų sistemų… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • netiesioginis mokėjimo arba vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos dalyvis — statusas Aprobuotas sritis kredito ir finansų įstaigos apibrėžtis Mokėjimo arba vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos taisyklėse nustatyta tvarka mokėjimo arba vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos operatoriui žinoma įstaiga, pagrindinė… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • vertybinių popierių atsiskaitymo sistema — statusas Aprobuotas sritis kredito ir finansų įstaigos apibrėžtis Trijų arba daugiau vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos dalyvių, neskaitant sistemos operatoriaus, atsiskaitymų tarpininko, pagrindinės sutarties šalies, tarpuskaitos namų… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų valdymo ir kontrolės sistema — statusas Aprobuotas sritis Europos Sąjungos finansų politika apibrėžtis Vadovaujančiosios, tvirtinančiosios, tarpinių, mokėjimo ir audito institucijų pagal kompetenciją atliekamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų valdymo ir kontrolės… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų valdymo ir kontrolės sistema — statusas Aprobuotas sritis auditas apibrėžtis Vadovaujančiosios, mokėjimo, auditą koordinuojančios, tarpinių, įgyvendinančiųjų institucijų ir institucijų, atsakingų už veiklos atrankinius patikrinimus, taikomų priemonių, metodų, atliekamų… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • system participant — mokėjimo arba vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos dalyvis statusas Aprobuotas sritis kredito ir finansų įstaigos apibrėžtis Įstaiga, pagrindinė sutarties šalis, atsiskaitymų tarpininkas, tarpuskaitos namai, mokėjimo arba vertybinių popierių …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • payment system — mokėjimo sistema statusas Aprobuotas sritis kredito ir finansų įstaigos apibrėžtis Trijų arba daugiau mokėjimo sistemos dalyvių, neskaitant sistemos operatoriaus, atsiskaitymų tarpininko, pagrindinės sutarties šalies, tarpuskaitos namų arba… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”